Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, sastavilo je Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do 31. 12. 2022. godine.

Prijedlogom ove odluke propisuju se kriteriji pri uvozu u BiH novoproizvedenih električnih i hibridnih automobila koji će se uvoziti do kraja naredne godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi. Podsjetimo da zastupnici i trgovci sada plaćaju carinu od pet posto na uvoz električnih i 15 posto za hibridne automobile, te da su odavno tražili da se to promijeni.

Tarifne suspenzije ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima BiH ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini. Također, radi ostvarivanja prava na uvoz robe uz carinsku deklaraciju će biti neophodno podnijeti i potvrda Vanjskotrgovinske komore BiH da se roba ne proizvodi u zemlji.

8-2021-10-11-16-53-41-carina-tarife.jpg

“Bez obzira na rok primjene određen prema ovoj Odluci, Vijeće ministara BiH može dva puta godišnje preispitati primjenu ove Odluke i na osnovu činjenica utvrđenih u tom postupku, na prijedlog resornog ministarstva, donijeti Odluku o prestanku primjene tarifne suspenzije za konkretnu robu, ako više nije u interesu bh. privrede ili zbog tehničkog razvoja proizvoda ili izmijenjenih oblasti ili ekonomskih trendova na tržištu”, stoji u Prijedlogu odluke, piše Klix.

Odluka će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH.

Izvor:klix.ba

error: Content is protected !!