U petak 17.12.2021. godine potpisan je Protokol o međusobnoj suradnji u otkrivanju i procesuiranju kaznenih djela između Županijskog tužiteljstva HNŽ Mostar i Financijske policije Federacije BiH kao rezultat aktivnosti koje je podržao Projekat Britanske ambasade u Sarajevu. 

Protokol o suradnji između ove dvije institucije potpisali su glavni županijski tužitelj Tužiteljstva HNŽ Zdenko Kovač i v.d. glavnog inspektora Financijske policije Federacije BiH, Amel Topalović. 

Protokol je rezultat opredjeljenja obje institucije da ojačaju suradnju u cilju provođenja proaktivnih istraga u borbi protiv korupcije, financijskog i gospodarskog kriminala. Zajedničko planiranje, suradnja prije i u tijeku istraga je ključni pristup koji će omogućiti efikasniji pristup i gonjenje počinitelja ovih kaznenih djela. 

V.d. glavnog inspektora Financijske-Finansijske policije Federacije BiH, Amel Topalović, istakao je da će ovaj pristup osigurati da se kapaciteti Financijskepolicije i inspektora kao ovlaštenih službenih osoba u potpunosti iskoriste za potrebe otkrivanja korupcije, gospodarskog kriminala i financijskih prijevara pravnih i fizičkih osoba, te sudjelovanje Financijske- policije u financijskim istragama, što je jedan od prioriteta i Financijske policije Federacije BiH i Županijskog tužiteljstva HNŽ Mostar.  

Glavni županijski tužitelj je potvrdio da nakon sličnog dokumenta koji je potpisan sa Poreznom upravom F BIH i sa Agencijom za javne nabavke BiH, potpisivanje Protokola sa Financijskom policijom F BiH, potvrđuje opredjeljenje ovog Tužiteljstva da unaprijedi koordinaciju, suradnju, kao i timski rad sa agencijama za provođenje zakona, a sve u cilju efikasnije borbe protiv svih vidova financijskog kriminala i borbe protiv korupcije. 
Potpisivanje sličnih protokola planira se i sa drugim agencijama za provođenje zakona.

Rukovoditelji institucija su izrazili svoje zadovoljstvo potpisivanjem Protokola, te su naglasili da se na ovaj način doprinosi realizaciji preporuka o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. 

Efikasna i profesionalna suradnja agencija za provođenje zakona i tužiteljstava, kako je istaknuto,  zasigurno će rezultirati većim brojem  optužnica u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokoj razini.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!