Jučer je u Mostaru upriličen sastanak između zamjenika premijera i federalnog ministara rada i socijalne politike Veska Drljače, direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški Marijana Čuvala i predsjednika Upravnog odbora, Viktora Grbavca.

Na održanom sastanku direktor Čuvalo je detaljno upoznao ministara Drljaču sa aktualnom situacijom i problemima u Ustanovi.

Tim povodom ministar Drljača je istaknuo kako Ustanova u Ljubuškom ima podršku Ministarstva kao i ostale institucije iz nadležnosti Federacije BiH, a u cilju poboljšanja uvjeta za korisnike usluga Ustanove i rada uposlenika.

“Nastavljamo aktivnosti radi ispunjavanja zajedničkih ciljeva i sagledavanja mogućnosti da se u punom kapacitetu pristupi razvoju, širenju i unapređenju socijalnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine”, kazao je Drljača.

Izvor: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

error: Content is protected !!