Na osnovu donesenih odluka o redovnom i izvanrednom usklađivanju, mirovine u Federaciji BiH bit će uvećane za 11 posto, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Kako je navedeno, Odlukom Upravnog odbora Zavoda PIO/MIO redovno usklađivanje mirovina u ovoj godini iznosi 7,3 posto, a današnjom odlukom Vlade FBiH o izvanrednom usklađivanju penzije se uvećavaju za 3,50 posto.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici se upoznala sa Odlukom o redovnom usklađivanju mirovina za 2022. godinu, u iznosu od 7,3 posto, koju je u skladu sa članom 79. Zakona o PIO/MIO donio Upravni odbor Federalnog zavoda PIO/MIO 13.4.2022. godine. Usklađivanje po ovoj odluci pripada počev od 1.1.2022. godine.

Upravni odbor Zavoda PIO/MIO je naveo da je, u skladu s odredbama člana 79. Zakona o PIO/MIO, koji definira način i parametre za donošenje odluke o redovnom usklađivanju mirovina, na osnovu službenih podataka Federalnog zavoda za statistiku, utvrdio iznos usklađivanja, odnosno povećanja mirovina. Sve mirovina, s izuzetkom najviših i ostvarenih u 2022., bit će uvećane za 7,3 posto.

Naime, prema podacima koje je Zavodu PIO/MIO, dostavio Federalni zavod za statistiku, rast BDP-a u 2021. godini iznosio je 12,5 posto, dok je u istom periodu indeks potrošačkih cijena porastao za 2,1 posto. Primjenjujući zakonom definiranu formulu usklađivanja penzija, prema kojoj pedeset posto iznosa dva navedena parametra u zbroju daju iznos usklađivanja, dolazi se do postotka od 7,3 posto.

S obzirom na to da je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju, mirovine ostvarene prema odredbama navedenog zakona bit će usklađene u jednakom postotku kao i mirovine ostvarene prema Zakonu o PIO/MIO, odnosno 7,3 posto.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela i Odluku o izvanrednom usklađivanju mirovina, kojom se u skladu sa članom 80. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, odlučuje da se izvrši izvanredno usklađivanje mirovina u postotak od 3,5 posto, izuzev najviših mirovina ostvarenih po zakonu.

Odluka o izvanrednom usklađivanje mirovina primjenjivat će se od isplate mirovina za lipanj 2022. godine, a realizaciju odluke zadužuje se Federalni zavod PIO/MIO.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!