Kreditna zaduženost stanovništva kod komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini na kraju lipnja 2022. iznosi 10,76 mlrd KM i veća je za oko 330 mil KM ili 3,2% u odnosu na kraj 2021. godine, kada je iznosila 10,43 mlrd KM.

Promatrano na godišnjem nivou, zaduženost stanovništva na kraju lipnja 2022. bilježi povećanje za oko 560 mil KM ili 5,6%, podaci su Centralne banke BiH.

Godišnje stope rasta kredita stanovništvu u periodu prije početka pandemije kovid-19 kretale su se između 7 i 8 posto.

– Trend kreditnog rasta je prekinut 2020. godine, kada je evidentiran pad koji je u prosincu  2020. iznosio 0,8%, a u značajnoj mjeri zbog provođenja odluka agencija za bankarstvo FBiH i RS o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, slijedom koje su komercijalne banke od 1. siječnja 2020. izvršile preknjižavanje određenih potraživanja iz bilansa u vanbilansnu evidenciju, što se reflektiralo na smanjivanje potraživanja od oko 260 mil KM u sektoru privatnih poduzeća i oko 150 mil KM u sektoru stanovništva – navode u Centralnoj banci BiH, prenosi srpska.info.

Padu zaduženosti stanovništva znatno je doprinijela i, kako kažu, nemogućnost dodatnog zaduženja klijenata banaka pogođenih negativnim posljedicama pandemije, te uzdržavanjem dijela stanovništva od novog kreditnog zaduženja.

– Već u 2021. dolazi do oporavka kreditnog rasta, ali je rast značajno usporen u poređenju sa predpandemijskim razdobljem. Kreditna zaduženost umjereno raste, tako da je godišnji rast u lipnju iznosio 5,6%. Na početku godine je došlo do kratkotrajnog smanjenja kredita, ali su nakon toga opet počeli da rastu, dok je u cijeloj 2021. zabilježen godišnji rast do 5,4%, za razliku od recesijske 2020. u kojoj nije bilo značajnijeg rasta kredita, kažu u Centralnoj banci BiH.

Izvor: Pogled.ba

error: Content is protected !!