U četvrtak 20. listopada 2022. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 138. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela sljedeće odluke:

 • Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Županijskog zavoda za pravnu pomoć;
 • Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o isplati dijela sredstava za investicije u zdravstvu predviđene Financijskim planom Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, koju je donijelo Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke. Na ime investicija u zdravstvu predviđenih Financijskim planom Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, isplatit će se sredstva po pristiglim i odobrenim zahtjevima (projektima) domova zdravlja u Županiji Zapadnohercegovačkoj koji su ocijenjeni kao opravdani, i to: Domu zdravlja Posušje iznos od 163.024,50 KM, Domu zdravlja Grude iznos od 140.778,27 KM, Domu zdravlja Široki Brijeg iznos od 269.337,72 KM i Domu zdravlja Ljubuški iznos od 221.400,00 KM;
 • Odluku o kategorizaciji lokalnih cesta u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koja je izrađena u suradnji s predstavnicima tijela jedinica lokalne samouprave nadležnima za poslove prometa te
 • Odluku o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Općinskog suda u Ljubuškom putem javnog nadmetanja.

Zbog isteka mandata članovima, razriješen je privremeni Nadzorni odbor Rudnici boksita d. o. o. Posušje u sastavu: Branka Bešlić, Marinko Bakula, Ante Jurišić, Kristina Zlomislić i Tatjana Milićević.

Nakon provedene natječajne procedure, imenovan je Nadzorni odbor Rudnici boksita d. o. o. Posušje, na razdoblje od četiri godine, u sastavu: Branka Bešlić, Mario Jukić, Tatjana Milićević, Kristina Boban i Ante Jurišić.

Razriješen je Tim za monitoring provedbe Protokola o suradnji između Vlade Županije Zapadnohercegovačke i Projekta integriranog lokalnog razvoja, zbog isteka trajanje ovog Protokola i prestanka obveza Tima za monitoring, u sastavu: Ivan Jurilj, Vesna Hrsto i Pero Mandić.

Također, imenovani su članovi školskih odbora iz reda Vlade Županije Zapadnohercegovačke po Javnom natječaju raspisanom u Dnevnom listu 23. kolovoza 2022. godine, i to:

 1. Slaven Bašić – Osnovna škola Vranić
 2. Marina Soldo – Osnovna škola Ante Brune Bušića Rakitno
 3. Ljubica Vranjković – Srednja strukovna škola Posušje
 4. Marija Đerek – Osnovna škola Franice Dall’era Vir
 5. Radoslav Luburić – osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Humac
 6. Damir Jurišić – Osnovna škola Ivana Mažuranića Posušje
 7. Frano Lebo – Glazbena škola Posušje i
 8. Petar Pišković – Gimnazija fra Grge Martića Posušje.
error: Content is protected !!