U Širokom Brijegu, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 139. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke, na kojoj je Vlada utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu i Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, te ih po hitnoj proceduri uputila na razmatranje u Skupštinu Županije Zapadnohercegovačke.

Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu planirane su u iznosu od 120.177.240,00 KM, što je uvećanje za ukupan iznos od 10.577.792,00 KM u odnosu na planirane prihode u Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

Plan prihoda Proračuna rađen je na temelju prihoda prikupljenih za devet mjeseci 2022. godine, kao i projekcija dostavljenih od strane Federalnog ministarstva financija. Prihodi od poreza su najznačajniji prihodi u ukupnim planiranim prihodima u Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu. Najznačajniji prihod u poreznim prihodima jesu prihodi od neizravnih poreza s jedinstvenog računa koji pripadaju Županiji, tzv. prihodi od PDV-a.

Rashodovna strana značajnije se povećala na stavci tekući prijenosi za potporu obiteljima s troje i više djece, na stavci sudskih presuda zbog uknjiživanja pristiglih sudskih presuda u Glavnu knjigu riznice, te na stavci za kapitalne izdatke.

Odlukom Vlade, ponedjeljak 31. listopada 2022. godine proglašen je neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Zbog isteka mandata članovima, razriješen je privremeni Nadzorni odbor Rudnici boksita d. o. o. Široki Brijeg u sastavu: Jozo Soldo, Miljenko Soldo i Zoran Vidović, nakon čega je doneseno Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Rudnici boksita d. o. o. Široki Brijeg u sljedećem sastavu: Miljenko Soldo, Jelena Mandić i Dražen Pinjuh.

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!