EU izdvaja 3.5 milijuna KM, a krajnji rok za prijavu je 31. siječnja 2023. godine.

Otvoren novi javni poziv projekta Europske unije EU4AGRI

EU IZDVAJA 3.5 MILIJUNA KM
ZA PODRŠKU U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

U okviru projekta EU4AGRI, koji financira Europska unija, u petak 18. studenoga objavljen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. 

U okviru ovog Javnog poziva na raspolaganju je 3.5 milijuna KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 15.000 KM do 300.000 KM. Za svaki projekt podnositelj prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća, gdje vlastito sufinanaciranje iznosi minimalno 30%.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti
obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i poduzeća.

Tko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Kroz ovaj Javni poziv Europska unija će podržati poljoprivredna gospodarstva koja doprinose stabilizaciji/jačanju proizvodne konkurentnosti i povećanju razina produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija i inovacija, unapređenju kvalitete proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, promoviranje dobrih poslovnih praksi i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane, te doprinose ublažavanju posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19.

Za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krumpir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekovitog bilja i gljiva, kao i proizvodnja meda).

Prijave se mogu podnijeti od 23. 11. 2022. godine, dok je krajnji rok za podnošenje prijava 31. siječnja 2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sustava dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba koji je osigurao EU4AGRI projekt. 

Dodatna pitanja u vezi ovog Poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://javnipoziv.undp.ba  u periodu od 24. 11. 2022. do 23. 01. 2023. godine

Prva online INFO sesija bit će održana u srijedu, 23. studenoga u 14:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.Više informacija o ovom Javnom pozivu svi zainteresirani mogu saznati putem službene web stranice Projekta www.eu4agri.ba

error: Content is protected !!