Danas je u Gradskoj vijećnici u Ljubuškom pod predsjedavanjem predsjednika Tihomira Kvesića održana 21. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški.

Na dnevnom redu sjednice bilo je 19 točaka:
XXI. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za 01. veljače 2023.godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeće:
Predočavanje Odluka SIP-a BiH br. 06-1-07-4784/22 od 05.12.2022. godine o prestanku mandata Zrinku Čuvalo i dodjeli mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu Ivici Milićeviću, br. 06-1-07-4751/22 od 05.12.2022.godine o prestanku mandata Zdravku Hercegu i dodjela mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu Vinku Prskalo i Svečana prisega
D n e v n i red:

 1. Usvajanje zapisnika s XX. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
 3. Informacija o radu ALBA BH d.o.o. PJ Ljubuški za 2021. god.,
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Gradskog vijeća
  Ljubuški za 2022. godinu,
 5. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2023. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o dobitnicima javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2022. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o subvenciji za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2023.
  godinu
 8. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada
  Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2023. godinu
 9. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada
  Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2023. godinu
 10. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima
  Rektorovih i Dekanovih nagrada za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku
  2021./2022. godinu,
 11. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog
  zemljišta na području grada Ljubuškog,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na
  poljoprivrednom zemljištu na području grada Ljubuškog,
 13. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi:
  a) dijela nekretnine označene kao k.č. br. 2640, površine 40,00 m2, upisane u
  Posjedovni list broj: 105 u K.O. Grab I,
  b) dijela nekretnine označene kao k.č. br. 1202, površine 314,00 m2, upisane u
  Posjedovni list broj: 39 u K.O. Mostarska Vrata – Gradska,
 14. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu,
 15. Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija na k.č. 1328 K.O. Ljubuški,
 16. Prijedlog Odluke o objavi Javnog natječaja za imenovanje predsjednika i člana
  Gradskog izbornog povjerenstva Ljubuški,
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za imenovanje predsjednika i jednog člana Gradskog izbornog povjerenstva Ljubuški (GIPLJ),
 18. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog gradskog zemljišta
 19. Prijedlog sporazuma o suradnji Grada Ljubuškog i općine Sračinec – Republika Hrvatska

Prije početka sjednice predsjednik Vijeća Tihomir Kvesić predočio je vijećnicima Odluku SIP-a BiH br. 06-1-07-4784/22 od 05.12.2022. godine o prestanku mandata Zrinku Čuvalo i dodjeli mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu Ivici Milićeviću, br. 06-1-07-4751/22 od 05.12.2022.godine o prestanku mandata Zdravku Hercegu i dodjeli mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu Vinku Prskalo.
Nakon toga dvojica novih vijećnika Ivica Milićević i Vinko Prskalo položili su svečanu prisegu.
Na aktualnom satu vijećnica Mirela Čuvalo se osvrnula na štrajk prosvjetara u ŽZH i pozvala na postizanje dogovora, a njezino izlaganje možete poslušati u audiosnimci sjednice Vijeća.
Vijećnik Vinko Prskalo je postavio pitanje vezano za izbore za Vijeća Mjesnih zajednica na području grada Ljubuškog.
Odgovorio im je gradonačelnik Vedran Markotić, a njegove odgovore možete poslušati u audiosnimci sjednice Vijeća.
Usvojen je Prijedlog Odluke o dobitnicima javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2022. godinu.
Tom Odlukom nagrada Grada Ljubuškog za životno djelo dodjeljuje se: Louise & Steve (Stipe) Bubalo. Istim se uručuje Povelja i Zlatni grb Grada Ljubuškog.
Godišnja nagrada Grada Ljubuškog dodjeljuje se: Gospodarskom društvu JUR PROM d.o.o. Ljubuški. Istom se uručuje Povelja i Zlatni grb Grada Ljubuškog.
Odlukom o subvenciji za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2023.godinu propisuju se visina, uvjeti i postupak ostvarivanja prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog.


Dodjela sredstava će se izvršiti na temelju rezultata javnog poziva kojeg objavljuje Gradonačelnik sukladno ovoj Odluci.
Pravo na subvenciju ostvaruju svi dječji vrtići koji ispunjavaju uvjete propisane ovom Odlukom.
Jednoglasno su usvojeni: Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2023. godinu i Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2023. godinu.


Odlukom o dodjeli jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima
Rektorovih i Dekanovih nagrada za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022.godinu, propisuje se visina, uvjeti i postupak dodjele jednokratnih financijskih nagrada najuspješnijim studentima državnih sveučilišta s područja Grada Ljubuškog.
Sredstva za Nagrade osigurana su u Proračunu grada Ljubuškog, te će se dodijeliti svim studentima koji ostvaruju pravo na Nagradu u iznosu 500 KM.


Dodjela Nagrada izvršit će se putem Javnog poziva kojeg objavljuje Gradonačelnik sukladno ovoj odluci.
Ostale točke dnevnog reda bile su više proceduralnog karaktera i sve su usvojene jednoglasno.
U audio zapisu poslušajte izjavu gradonačelnika Vedrana Markotića i integralnu snimku 21. sjednice Gradkog vijeća:
Gradonačelnik Markotić:


Sjednica Vijeća:


Radio Ljubuški

error: Content is protected !!