Ured za europske integracije Županije Zapadnohercegovačke u suradnji s Udrugom gospodarstvenika Posušje organizira Poslovni forum pod nazivom „Programi potpore za poslovni razvoj u 2023. godini“. Poslovni forumće se održati u četvrtak 2. ožujka 2023. godine u salonu Bagušić u Posušju s početkom u 12 sati.

Cilj poslovnog foruma je okupiti gospodarstvenike iz Županije Zapadnohercegovačke na zajednički događaj na kojem će se predstaviti mogućnosti financiranja projekata privatnog sektora u 2023. godinu. Planirano je da se na događaju predstave programi sljedećih institucija koji mogu biti interesantni privatnom sektoru:

  • Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  • Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,
  • Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije,
  • Razvojna banka Federacije BiH,
  • Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH,
  • JP Elektroprivreda HZHB („Zeleni model“),
  • Gospodarska komora Države Izrael.

Zainteresirani gospodarski subjekti koji žele sudjelovati na ovom događaju obvezni su potvrditi svoj dolazaka na e-mail adresu info@eui-zzh.ba, ili na broj telefona 039-703-100 najkasnije do ponedjeljka 27. ožujka 2023. godine.

error: Content is protected !!