Nakon završene rezidbe vinove loze u narednim danima potrebno je izvršiti tretiranje tijekom mirovanja vegetacije.

Posljednjih godina u hercegovačkim vinogradima sve češće je prisutna bolest crna pjegavost (Phomopsis viticola).

Vizualnim pregledom orezane rozgve moguće je uočiti simptome spomenute bolesti. Bolest se prepoznaje po izbijeljeloj rozgvi sivkasto srebrnkaste boje na kojoj se nalaze crne točkice.

Na mikrolokalitetima gdje se vinova loza nalazi u fazi bubrenja pupova ili stadiju razvoja vunastog pupa poželjno je izvršiti preventivnu zaštitu vinograda jednim od pripravaka na osnovi bakra registriranim za ovu namjenu (Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG i sl.)

Izvor: Zavodzapoljoprivredu-zzh.com

error: Content is protected !!