Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora maturantima Grada Ljubuškog za školsku godinu 2022./2023. („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 4/23), Gradonačelnik Grada Ljubuškog raspisuje

J A V N I P O Z I V
za dodjelu jednokratnih financijskih potpora maturantima Grada Ljubuškog
za školsku godinu 2022./2023.

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratnih financijskih potpora maturantima Grada Ljubuškog za školsku godinu 2022./2023. u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristotine konvertibilnih maraka).

II UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU FINANCIJSKU NAGRADU
Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu financijsku potporu, maturanti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da imaju prebivalište i žive na području Grada Ljubuškog,
b) učenici su završnih razreda srednje škole, odnosno imaju maturu u školskoj 2022/2023.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu na Javni poziv, maturanti trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) popunjen Prijavni obrazac (Prijavni obrazac preuzmite OVDJE),
b) preslika CIPS-ove osobne iskaznice,
c) potvrda o prebivalištu,
d) Ukoliko su učenici srednje škole u drugim općinama/gradovima, potvrdu srednje škole koju pohađaju da su učenici završnog razreda te škole a u školskoj 2022./2023.

IV OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039/835-545.
Dokumentacija iz poglavlja III Javnog poziva dostavlja se osobno ili preporučeno putem pošte na adresu:
Grad Ljubuški
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
s naznakom ”ZA JAVNI POZIV – DODJELA FINANCIJSKIH POTPORA MATURANTIMA GRADA LJUBUŠKOG ZA ŠKOLSKU GODINU 2022/2023. – NE OTVARAJ”.

Javni poziv ostaje otvoren 6 (šest) dana od dana objave na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Popis maturanata koji ostvare pravo na jednokratnu financijsku potporu bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Izvor: ljubuski.ba

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!