U srijedu 18. listopada 2023. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Predraga Čovića, održana 20. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada dala suglasnost na Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke d. o. o. Posušje


Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke d. o. o. Posušje za 2022. godinu, koju je donio Nadzorni odbor Društva.


Vlada je, također, donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o razrješenju v. d. ravnatelja Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke d. o. o. Posušje, kojom se Ante Begić iz Posušja razrješava dužnosti v. d. ravnatelja, kao i Odluku o imenovanju v. d. ravnatelja Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke d. o. o. Posušje, kojom se Ante Begić ponovno imenuje na navedenu dužnost. Imenovani se imenuje na naprijed navedenu dužnost na period od najduže šest mjeseci.


Pored navedenog, Vlada je na današnjoj sjednici donijela i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Ljubuškom, Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

error: Content is protected !!