Vlada Federacije BiH donijela je danas na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dvije odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu iz Tekućih transfera i drugih tekućih rashoda za uvezivanje radnog staža za ukupno 76 radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju, PS Vitezit d.o.o. Vitez u stečaju, Željezare Zenica d.o.o. Zenica u stečaju, zatim Aluminija d.d. Mostar i Krivaje Mobel d.o.o. Zavidovići u stečaju u ukupnom iznosu 1.041.405,62 KM.

Jednom odlukom se odobrava dodjela 734.131,30 KM utvrđenih u Proračunu FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim poduzećima za uvezivanje radnog staža, prema odobrenim zahtjevima za izmirenje dugovanja gospodarskih društava za neuplaćene doprinose za PIO za 44 radnika koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu, a kojim nije uplaćen radni staž. Od ovog iznosa 299.990,68 KM je za uvezivanje radnog staža za 21 radnika IP Krivaja, a 139.282,51 KM za uvezivanje radnog staža za osam radnika Vitezita, te 294.858,11 KM za uvezivanje radnog staža za 15 radnika Željezare.

Drugom odlukom se odobrava dodjela ukupno 307.274,32 KM utvrđenih u Proračunu FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za uvezivanje radnog staža, prema odobrenim zahtjevima za izmirenje dugovanja za neuplaćene doprinose po osnovu PIO, za po 16 radnika Aluminija d.d. Mostar i Krivaja Mobel d.o.o. Zavidovići koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu, a istima nije uplaćen radni staž. Za uvezivanje staža radnicima Aluminija odobreno je 258.634,03 KM, dok je za uvezivanje radnog staža radnicima Krivaje Mobel odobrena dodjela 48.640,29 KM.

Nakon zaključenja ugovora sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a u skladu sa dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uvjete i ostvarili pravo za odlazak u mirovinu, korisnicima će se sredstva uplatiti na račun Federalnog zavoda PIO.

Za realizaciju ovih odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo financija, Federalni zavod PIO i Porezna uprava FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

Na prijedlog ovog ministarstva danas su donesene i dvije odluke o izmjenama i dopunama programa utroška sredstava – subvencije javnim i privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža. Predlagač je pojasnio da je u oba transfera, i za javna i za privatna poduzeća i poduzetnike, ostao znatan iznos sredstava, te da će uskoro biti raspisan još jedan javni poziv za uvezivanaje radnog staža, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

error: Content is protected !!