Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela Uredbu kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije.

Ministar Kraljević: Poslodavci do sredine 2024. radnicima bez poreza mogu isplatiti dvije prosječne plaće.

Nakon održane sjednice Vlade FBiH novinarima su se obratili ministri iz tri resora koji su predstavili najznačajnije usvojene odluke na današnjoj sjednici. Dopremijer Federacije BiH i federalni ministar financija Toni Kraljević kazao je kako je usvojena uredba kojom je poslodavcima omogućeno da bez plaćanja poreza radnicima do 30.6. 2024. godine budu isplaćene dvije prosječne plaće u FBiH.

Poslodavci nisu u obavezi da izvrše navedene uplate, a koji se na to odluče radnicima će moći isplatiti novac u iznosu od dvije prosječne plate u skladu s dinamikom koja njima odgovara. Moguća je isplata do šest tranši, svaki mjesec po 420 KM i te uplate neće biti oporezovane. On je rekao da odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pravo na pomoć, usljed inflatornog rasta cijena, ima lice koje ima zasnovan radni odnos sa poslodavcem u skladu sa članom 4. Zakona o radu.

Ovo pravo imaju lica zatečena u radnom odnosu na dan isplate novčanog iznosa.Poslodavac može, na osnovu ove uredbe, izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu do 2.520 KM. Također, poslodavac može izvršiti isplatu pomoći i u iznosu koji je manji od ovog iznosa. Pomoć se može isplatiti u razdoblju od dana stupanja na snagu ove uredbe, a najkasnije do dana prestanka njenog važenja. Isplata pomoći će se vršiti isključivo na transakcijske račune zaposlenika. Ova pomoć se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu.

Isplata pomoći može se izvršiti do šest tranši (dijelova), s tim da ukupan iznos ne može preći 2.520 KM. Pomoć se može isplatiti i jednokratnom tranšom.Isplata pomoći vrši se svim zaposlenicima koji su zatečeni u radnom odnosu na dan isplate pomoći, bez diskriminacije na bilo koji način.Poslodavac je dužan donijeti interni akt kojim će se, između ostalog, urediti iznos pomoći, datum isplate, broj tranši i uslovi isplate.

Pojedinačni akti, koje donosi poslodavac za ostvarivanje prava iz ove uredbe, obavezno se donose u pisanom obliku.Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH, a prestaje važiti 30.6.2024. godine.Kako je navedeno u obrazloženju Uredbe, set fiskalnih zakona predstavlja prioritetnu aktivnost Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva financija, kao ovlaštenog predlagača. Ovim propisima planirano je smanjenje troškova poslodavaca, a povećanje plaća zaposlenicima na teret budžeta.Međutim, isto nije još realizirano usljed kompleksnosti utjecaja ova dva zakona na poslodavce, zaposlenike i budžete, zatim utjecaja povećanja minimalne plaće, te načina pokrića potencijalnih budžetskih deficita koji će nastati usljed usvajanja ovih propisa. S ciljem prevazilaženja trenutne situacije i stvaranju pretpostavki za usvajanje novog seta fiskalnih zakona, bilo je nužno donijeti ovu uredbu koja je ograničenog perioda važenja.Ovom uredbom predviđena je mogućnost povećanja prihoda zaposlenika u svrhu zaštite radnih mjesta, te izbjegavanje dodatnog pritiska na poslodavce kroz oslobađanje obaveze plaćanja poreza na dohodak i doprinosa na predviđeno povećanje prihoda. Očekivanja su da će se u što skorije vrijeme izmijeniti zakoni o porezu na dohodak i obavezni doprinosi, a ova privremena mjera data Uredbom dati željeni učinak s ciljem zaštite radnih mjesta.

Vlada FBIH

error: Content is protected !!