Gradska galerija Ljubuški – JU „Kulturno-športski centar“ Ljubuški organizira samostalnu izložbu Jure Paponje naziva We like the way you died, boy!

Paponja će se domaćoj publici predstaviti s izložbom koja obuhvaća slike, crteže i instalaciju, a njeno otvorenje će se upriličiti 19. siječnja u 19 sati u Gradskoj galeriji.

Većina radova koje će umjetnik predstaviti na ovoj izložbi nastala je u Velikoj Britaniji u periodu 2021. i 2022. godine kao dio autorovog magistarskog rada na University of Leeds. Dijela obuhvaćaju slike, crteže te prostornu instalaciju načinjenu od slika koje je umjetnik uništavao u toku stvaralačkog procesa. Finalni dio izložbe će kroz fotografije, reprodukcije i tekstove dati dublji uvid u njegov proces razmišljanja, njegove interese i reference kojima se služio tokom stvaranja.

Slike prate cikličko putovanje (anti)heroja kroz njegov uspon slavu i pad. Nadilazeći tipičnu super-herojsku fantaziju protagonist se preobražava u likove, spomenike i mjesta povezana s našom bližom poviješću. Dok slike narativno prate životni vijek heroja, instalacija sastavljena od uništenih „herojskih slika“ intimni je svjedok umjetnikovog stvaralačkog procesa u kojem sa svojim slikama prolazi put od uspona do pada ostavljajući ih materijalno prisutnima poput razrušenih spomenika.

Povjesničarka umjetnosti Lucija Kraljević o izložbi kaže: Propitujući ideju heroja u kontekstu povijesti i društva, umjetnik se pita – tko može biti heroj, kako postati herojem te tko stvara heroje? – čime duboko zaranja u njegovu dualnu narav, prepoznajući da junak često može biti doživljen kao zločinac od strane drugih…

Ukratko o autoru:

Jure Paponja rođen je 1993. godine u Metkoviću. Nakon završene Gimnazije u Ljubuškom 2012. godine upisao je Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru na kojoj je magistrirao slikarstvo 2017. godine. Na École supérieure d’arts et médias de Caen (Francuska) završio je prvu godinu magistarskog studija, smjer Art, 2020. godine. Magistrirao je Fine Art na School of Fine Art, History of Art and Cultural Studies, University of Leeds, (Ujedinjeno Kraljevstvo) 2022. godine. Dobitnik je stipendije francuske vlade i prestižne stipendije Chevening koju dodjeljuje vlada Velike Britanije. Tijekom školovanja na Akademiji u Širokom Brijegu nagrađen je rektorovom nagradom Sveučilišta u Mostaru i nagradom Federalnog ministarstva znanosti i obrazovanja. Autor je nekoliko javnih dijela te je izlagao u zemlji i inozemstvu.

——————————————-

” Udruga Pravi Put organizira BESPLATNU radionicu u Ljubuškom, Hotel Bigeste 

dana, 19.01.2024.s početkom od 19:00h  pod nazivom “PREPOZNATI NASILJE NAD ŽENAMA”
Cilj ove radionice je upoznati žene kako da prepoznaju nasilje:Nasilje označava odnos između dvije strane, u kojem jedna strana upotrebom ili samom prijetnjom uporabe sile utječe na drugu stranu.

Nasilje je svjesna okrutnost usmjerena prema drugima s ciljem stjecanja moći pomoću nanošenja psihičke i/ili fizičke boli.

Rizik za pojavu nasilja nad ženama eskalira naročito kada se u društvu/državi pojavi kriza bilo kog oblika. U sukobima, žensko tijelo često postaje bojno polje, sa nasiljem koje se koristi za ponižavanje i tlačenje. Rizici za nastanak nasilja se pojačavaju jer se žene mogu istjerati iz svojih domova i odvojiti od svojih uobičajenih mreža podrške, dok su socijalni i pravni sistemi zaštite nedostatni, oslabljeni ili totalno uništeni, pa se i nasilje prema ženama i djevojčicama širi i izvan porodičnog okruženja.

Nedostatak prijava i dostupnost podataka kroz redovne statistike nadomještavaju postojeće studije, koje pokazuju da će nasilje na temelju spola u humanitarnim hitnim slučajevima vjerojatno biti poražavajući zastupljeno.

Nasilje nad ženama ima reperkusije i na zdravstvene posljedice prema djeci, te socio-ekonomske posljedice na obitelj, zajednicu i društva u cijelosti. Žrtve nasilja u porodici u BiH dospjele su u središte interesovanja i zaštite društva, uslijed promjene zakonskih propisa, edukacije, jačanja kapaciteta i unapređenja prakse institucija za efikasniju primjenu zakona, kao i poboljšanja saradnje institucija i nevladinih organizacija. Žrtve nasilja u porodici su sve više ohrabrene da nasilje prijave nadležnim institucijama, subjektima zaštite i da se za pomoć obrate nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima nasilja u porodici.

Nasilje nad ženama definirano je u skladu sa Konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Vijeća Evrope kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama,  a predstavlja sva djela rodno zasnovanog nasilja koja dovode  ili mogu dovesti do: fizičke, seksualne, psihičke, odnosno financijske povrede ili patnje za žene, obuhvaćajući i prijetnje takvim djelima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti bilo u privatnom životu. U skladu sa istom konvencijom, nasilje u porodici definirano je kao

“svako djelo fizičkog, seksualnog, psihičkog, odnosno ekonomskog nasilja do kojeg dolazi u okviru porodice ili domaćinstva, odnosno između bivših ili sadašnjih supružnika ili partnera, nezavisno od toga da li učinilac dijeli ili je dijelio isto prebivalište sa žrtvom (Vijeće Evrope, Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Istanbul, 11. maj 2011. godine).”

Potrebna je prijava na link, i to:

https://lnkd.in/dHXdSbXp

https://forms.gle/8pU6xqa3JWbFhYSX7

error: Content is protected !!