U utorak 20. veljače 2024. godine, s početkom u 10.ᴼᴼ sati, održat će se 30. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.


Dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu
2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva, Ugovorene usluge i Kapitalni izdaci“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o donaciji motornog vozila Županijskom arhivu
4. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k. č. 8661/82 k.o. Donji Mamići
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2024. godinu
6. Prijedlog Odluke o imenovanju kontakt osoba u tijelima uprave i institucijama Županije Zapadnohercegovačke za prevenciju korupcije, kriterijima za odabir i obvezama kontakt osoba
7. Tekuća pitanja.

error: Content is protected !!