Demografska mjera mjesečne naknade u visini od 500 maraka za treće i svako iduće dijete, koju je usvajanjem Zakona o zaštiti obitelji s djecom prva u BiH uvela Vlada Županije Zapadnohercegovačke, pokazala se jako dobrom.

Njezina primjena, doprinijela je da ova županija već neko vrijeme bilježi pozitivan prirodni priraštaj. 

Autor: RTV HB
error: Content is protected !!