Grad Ljubuški je u sklopu projekta HERITAGE REVIVED –„Preservation, valorisation and promotion of cultural heritage on the outskirts of urban areas“, koji je sufinanciran od strane Europske unije kroz Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. pokrenuo dana 25.03.2021. godine javnu nabavku radova po PRAG proceduri EU, lokalni otvoreni postupak: „Rekonstrukcija i konzervacija Starog grada Ljubuški i rekonstrukcija Bočnog zida na ljubuškoj tvrđavi“, HER/WOR/001, broj 02-40-1-938-1/21.

Poziv za ovu javnu nabavku je objavljen i u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine. 

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači koji ispunjavaju uvjete prijave na navedeni poziv da preuzmu tendersku dokumentaciju i dostave ponude na adresu Ugovornog organa (Grad Ljubuški, Trg dr Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški ), najkasnije do 24.05.2021. godine u 12:00 sati.

Dokumente za ovaj Javnu nabavku možete preuzeti ovdje:

Poziv za podnošenje ponuda

Natječajna dokumentacija

Izvor: ljubuski.ba