Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić posjetio je u utorak gradilišta na jugu Hercegovine, poddionice Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići i tom prigodom kazao kako je zadovoljan dinamikom izvođenja radova koji nisu stali i pored pandemije koronavirusa.

Izrazio je zadovoljstvo što su radovi na poddionici Buna – Počitelj ušli u završnu fazu, ocijenivši kako se realizacijom projekata izgradnje koridora Vc stvaraju bolji uvjeti za razvoj i napredak juga Bosne i Hercegovine.

Naglasio je kako će Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zajedno s Javnim poduzećem “Autoceste Federacije” nastaviti u ovom pravcu i realizirati ovakve i slične projekte.

Poddionica Buna – Počitelj duga je 7,2 kilometra i dio je dionice autoceste Mostar jug – Počitelj na koridoru Vc, a vrijednost izgradnje poddionice je 25 milijuna eura. Izvođač radova na toj poddionici je tvrtka Hering d.d. iz Širokog Brijega.

Federalni ministar posjetio je i objekte koji se nalaze na ovoj poddionici, natputnjaci Grabovina i Kevčići, potputnjak Bivolje Brdo i dvostrano odmorište Rotimski potok.

Trenutno se na glavnoj trasi radi habajući sloj, što će biti završeno za otprilike mjesec te se izvode asfaltski radovi na odmorištu Rotimski potok.

Nadzor nad gradnjom vrši kompanija Aecom S.L.U.  iz Španjolske. Sredstva za izgradnju i nadzor su osigurana putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te bespovratna sredstva Europske unije u visini od 8,7 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Poddionica Počitelj – Zvirovići

Poddionica Počitelj – Zvirovići je dio dionice Počitelj – Bijača, a ukupna dužina poddionice je 11,75 kilometara. Poddionica je podijeljena na dva lota koja obuhvaćaju trasu autoceste i most Počitelj. LOT 1 uključuje dio autoceste od završetka poddionice Buna – Počitelj do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do poddionice Međugorje – Bijača.

Izvođač radova na LOT-u 1 je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), a vrijednost ugovora iznosi 56.522.840,50 eura bez PDV-a.

LOT 1 podijeljen je na dvije sekcije. Na Sekciji 1 (prije mosta Počitelj, L=cca 3,5 km) se nalaze sljedeći objekti: tri potputnjaka kojim se lokalni putevi provode ispod autoceste (Bivolje brdo, Počitelj, Ševaš Njive), jedan natputnjak (Gradina), petlja Počitelj, naplatno mjesto CP Počitelj, spojne ceste petlja Počitelj do magistralne ceste M17 i do regionalne ceste Domanovići – Stolac. Na Sekciji 2 (poslije mosta Počitelj, L=cca. 7,0 km) se nalaze sljedeći objekti: tunel Počitelj dužine cca 1200 m sa dvije cijevi, tri mosta dužine cca M2 158 m, M3 72 m i M4 122 m, potputnjak Orlovača (km 10+975) i naplatno mjesto CP Međugorje – Zvirovići.

LOT 2 je sami most Počitelj, dužine 945 metara i maksimalne visine 100 metara.

Federalni ministar posjetio je i lokaciju izgradnje mosta Počitelj izjavivši kako je most Počitelj jedan od najkompleksnijih projekata na koridoru Vc jer se radi o najdužem mostu od 980 metara u Bosni i Hercegovini, a devetom u Europi, koji je visine oko 100 metara te spaja dvije obale rijeke Neretve. 

Most Počitelj je kontinuirani prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka i gradi se tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Most se sastoji od šest stubova visine 92,97,92,91,88 i 66 m.

Izvođač radova za LOT 2 (Most Počitelj) je konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 milijuna eura i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF), navodi se u priopćenju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!