Cijene osnovnih životnih namirnica nastavile su rasti i u ožujku, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

– Cijene proizvoda i usluga koji se koriste za osobnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u ožujku 2021. godine, u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast za 0,8 posto – navedeno je.

Odjeća i obuća

Pojašnjeno je da su zabilježene više cijene hrane i bezalkoholnih pića, odjeće i obuće, stanovanja i režijskih troškova, prijevoza…

– U ožujku 2021., u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima hrane i bezalkoholnih pića za 1,2 posto, odjeće i obuće za 2,4, stanovanja i režijskih troškova za 0,1, prijevoza za 2,1 te ostalih dobara i usluga za 0,5 posto – navodi se u informaciji Agencije.

Podsjećamo, Vlada FBiH je 1. travnja 2021. donijela odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, a koja je stupila na snagu 3. travnja 2021. godine. Naknadno, a na zahtjev Udruženja poslodavaca FBiH, ta odluka je 8. travnja izmijenjena, a stupila je na snagu 9. travnja 2021. godine.

-Tijekom provođenja inspekcijskih nadzora inspektori Federalnog tržišnog inspektorata su od početka primjene odluke utvrdil šest prekršaja u vezi s formiranjem cijena naftnih derivata, zbog čega je izrečeno šest prekršajnih naloga u iznosu od 7.500 KM – kaže Elmir Ramić, glavni federalni tržišni inspektor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Dodao je da, osim novčane kazne, pravnom i fizičkom licu se izriče i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

Zapečaćeni objekti

– Od 1. do 16. ožujka federalni tržišni inspektori su izvršili ukupno 171 inspekcijski nadzor te utvrdili 58 prekršaja za koje će se izreći prekršajni nalozi u iznosu od 86.600 KM, donijeli dva rješenja o zabrani rada kojim su dva objekta zatvorena pečaćenjem (jedan obrt i jedna trgovinska radnja) te tri rješenja o otklanjanju nedostataka – pojašnjava Ramić.

Pad cijena alkohola i duhana

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, snižene su cijene alkoholnih pića i duhana, namještaja i aparata za domaćinstvo te rekreacije i kulture.

– Promatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u ožujku 2021., u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je pad cijena zabilježen u odjeljcima alkoholnih pića i duhana za 0,1 posto, namještaja i aparata za domaćinstvo za 0,6 te rekreacije i kulture za 0,1 posto – istaknuto je u informaciji.

Izvor:avaz.ba

error: Content is protected !!