Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u ožujku su u prosjeku bile više za 0,8 posto u odnosu na veljaču, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su skuplji za 1,2 posto, odjeća i obuća za 2,4 posto, stanovanje i režijski troškovi za 0,1 posto, prijevoz za 2,1 posto, a ostala dobara i usluga za 0,5 posto.

U ožujku su alkoholna pića i duhan u prosjeku jeftiniji za 0,1 posto u odnosu na veljaču, namještaj i aparati za domaćinstvo za 0,6 posto, a rekreacija i kultura za 0,1 posto.

Nivo cijena u ožujku ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine niži je za 0,5 posto.
Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su skuplji za 1,1 posto, alkoholna pića i duhan za 1,9 , zdravstvo za 0,7 posto, obrazovanje za 0,3 posto, restorani i hoteli, te ostala dobra i usluge za 0,4 posto.

Odjeća i obuća u prosjeku su jeftiniji za 10,3 posto, namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za dva posto, prijevoz za 3,6 posto, komunikacije, te rekreacija i kultura za 0,2 posto.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!