Udruženje Filmske Industrije po ovlaštenju autora/nositelja prava zahtjeva da se konačno prestane sa nelegalnom praksom zatamnjivanja sadržaja na TV programima koje kabelski operateri u BiH reemitiraju, te da se poslovanje kabel operatera uskladi sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima BiH.

Naime člankom 30. spomenutog Zakona jasno i nedvosmisleno je određeno da reemiteri moraju svojim konzumentima isporučiti integralni sadržaj TV emitera:

Članak 30.
(Radiodifuzno i kabelsko reemitiranje)
Pravo radiodifuznog odnosno kabelskog reemitiranja isključivo je pravo na istodobno, u neizmijenjenom obliku i cjelini, priopćavanje javnosti radiodifuzno emitiranog djela kada:
a)    takvo priopćavanje obavlja druga organizacija za radiodifuziju a ne one koja djelo izvorno emitira, ili
b)    drugi subjekt obavlja priopćavanje kabelskim ili mikrovalnim sustavom koji obuhvaća više Od 100 priključaka ili kada se djelo izvorno emitira iz druge države (kabelsko reemitiranje).

Kao što je svima svakodnevno vidljivo najatraktivniji sadržaji na TV kanalima koji se reemitiraju, tj. koji se nalaze u programskim shemama kabel operatora su zatamnjeni. Iz navedenog članaka je vidljivo da nije dozvoljena bilo kakava modifikacija reemitiranog sadržaja te je onda jasno i da je trenutna ustaljena praksa zatamnjivanja nezakonita.

Zatamnjivanjem sadržaja autori/nositelji prava, su jednostranim aktom kabel operatera uskraćeni za naknadu koja im pripada po osnovu reemitiranja tih njihovih dijela.

Sa stanovišta pretplatnika (konzumenta usluga kabel operatera), to je klasična prevara potrošača koji su uskraćeni da koriste sadržaje za koje uredno plaćaju pretplatu svojim kabel operaterima.

Udruga Filmske Industrije poziva:
1.    Sve kabel operatere: da svoje poslovanje usuglase sa Članom 30. Zakona o autorskom i srodnim pravima;
2.    Regulatornu agenciju za komunikacije BiH: da u sklopu svojih ovlasti naloži kabel operaterima da usuglase svoje poslovanje sa gore navedenim članom 30. Zakona o autorskom i srodnim pravima;
3.    Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH: da naloži stručnim službama RAK BiH da sukladno svojim ovlastima, koje su im dane Zakonom o komunikacijama BiH, poduzmu mjere za poštivanje navedenog Članka 30.;
4.    Ombudsmena za zaštitu potrošača: da sukladno svojim ovlastima poduzme odgovarajuće mjere kako bi se ovo drastično kršenje prava konzumenata kabel operatera prekinulo;
5.    Parlamentarne stranke PS BiH, kao i sve zastupnike/poslanike PS BiH: da svojim autoritetom daju potporu ovoj inicijativi.

Ukoliko ova inicijativa bude ignorirana, pozivamo sve konzumente usluga da prestanu sa plaćanjem usluga kabel operaterima zbog neizvršavanja ugovorenih obveza od strane kabel operatea prema krajnjim potrošačima sve dok se ova nezakonita praksa ne prekine – navodi se u priopćenju Udruženja Filmske industrije. 

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!