Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prekinuta je usvajanjem zaključka po kojem zadužuje Vladu Federacije BiH i resorna ministarstva da se aktivno uključe u zaštitu entiteta Federacija BiH od posljedica izgradnje hidroelektrane Ulog snage 35 MW i sedam manjih hidroelektrana koje čine hidroenergetski sistem Gornja Neretva.

Ovu informaciju o poduzetnim aktivnostima potrebno je prezentirati na narednoj sjednici Doma. Zaključak je predložila delegatkinja Vesna Saradžić.

Također, na sjednici je dana suglasnost na rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu.

Osnovni razlozi za donošenje Rebalansa financijskog plana za 2021. godinu su: povećanja prihoda od doprinosa iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 5.000.000 KM, planirani prihodi u iznosu od 141 milijuna povećavaju se na 147 milijuna KM, te po osnovu povećanja namjenskog transfera budžeta FBiH za liječenje povratnika, u iznosu od 410.254 KM.

U nastavku sjednice, koja će biti održana u prvom tjednu rujna, ostalo je da se delegati izjasne o odluci o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire FBiH, kao i Prijedlogu zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH i Prijedlogu zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH, koje je ranije usvojio Zastupnički dom.

Na inicijativu određenih delegata rasprava o zakonu o roditeljima njegovateljima je odgođena za rujan kako bi se dovoljno pripremili, dok je rasprava o zakonu o obrtu održana, te je samo glasanje planirano za rujan.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!