Na temelju članka 122. stavak (1) Statuta Grada Ljubuški (Službeni glasnik Grada Ljubuški broj: 6/19), Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ljubuški za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Ljubuški broj 11/21) i Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Fonda za razvoj biznisa i marginaliziranih skupina žena koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima proračuna Grada Ljubuški broj 02/02-2448/22 od 26.9.2022. Gradonačelnik grada Ljubuški objavljuje:

Javni poziv za odabir korisnica sredstava za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Na natječaju mogu sudjelovati žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u trenutku podnošenja prijave ne mogu okarakterizirati kao poduzetnice, odnosno vlasnice registriranog biznisa i nikada to nisu ni bile. Prijave mogu podnijeti punoljetne žene, s prebivalištem na području Grada Ljubuškog, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizirati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području Grada Ljubuškog.

Minimalan iznos sredstava za koje jedna aplikantica/ili tim mogu aplicirati je 8.000,00 KM, dok je maksimalan iznos 10.000,00 KM.

Javni poziv je otvoren od 4. listopada 2022. godine, a prijem aplikacija će se vršiti do 2. studenog 2022. godine.

Privitci

error: Content is protected !!