Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike su istaknuli kako su po osnovu pravosnažnih rješenja isplatili dječje doplatke za ukupno 8.884 korisnika s područja cijele Federacije BiH za što je iz federalnog budžeta izdvojeno 2.308.119,24 KM.

Kako je vidljivo iz podataka Federalnog ministarstva, na području Ljubuškog pravo na federalni dječji doplatak dobio je 201 korisnik, a za njih je isplaćeno ukupno 62.005 KM.

Zakon je propisao da pravo na dječji doplatak mogu ostvariti djeca do navršene 18. godine, ukoliko zajednički mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plaće u Federaciji.

Velik je broj upita građana oko isplate dječjih doplataka, pa su se o tome oglasili i iz federalnog ministarstva.

Prenosimo njihovu objavu

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike povodom upita velikog broja građana o početku isplate dječjeg dodatka po osnovu Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom, obavještava da je ovo pravo isplaćeno za sva ona rješenja koja su nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite kroz elektronsku bazu podataka pravnosnažno zaključili sa 31.12.2022. godine.

Kada je riječ o rješenjima koja su postala pravnosnažna nakon ovoga datuma ili će to tek postati u narednom periodu, dječji dodatak će se isplatiti iz Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu pri čemu će biti retroaktivno obuhvaćeni i prethodni mjeseci.

Iz Ministarstva ističu da nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite kroz elektronsku bazu podataka donose i zaključuju pravosnažna rješenja o priznavanju prava na dječji dodatak po federalnom propisu, te se za sve dodatne informacije o statusa njihovih zahtjeva građani trebaju obratiti ovim institucijama.

To se posebno odnosi na one situacije u kojima je osoba zaprimila rješenje o priznavanju prava na dječji dodatak do prve polovine decembra 2022. godine, a kojoj nisu isplaćena sredstva, kao i one u kojima osoba nije dobila rješenje, iako je zahtjev podnesen u prethodnoj godini i slično. Također, s obzirom da su prilikom vršenja isplata pojedine banke upozorile na određeni broj pogrešno unesenih naziva banaka, kao i brojeva bankovnih računa, skreće se pažnja na potrebu pažljive provjere ovih podataka prije nego budu dostavljeni Ministarstvu, a kako ne bi došlo do nepotrebnih kašnjenja u isplatama. To se odnosi i na situacije u kojima je korisnik u međuvremenu promijenio banku što nije pravovremeno prijavljeno, niti korigirano.

Uvažavajući zahtjeve i potrebe građana za brzom i efikasnom administracijom,  Federalno ministarstvo još jednom skreće pažnju na činjenicu da je usvajanje više reformskih propisa na federalnom, te kantonalnom nivou stvorilo velike izazove za cjelokupni sistem socijalne i dječje zaštite u Federaciji BiH, a posebno za centre za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite koji u ovom trenutku, unatoč svojim skromnim kapacitetima, nose najveći teret odgovornosti u njihovoj provedbi. Stoga Ministarstvo još jednom apelira na općinske i gradske organe uprave da ulože maksimalne napore na jačanju kapaciteta ovih službi kako bi mogli adekvatno obavljati povjerene poslova i zadatke, te pružiti pomoć i podršku svakom pojedincu i porodici koji se nađu u stanju socijalne potrebe. Samo će se na taj način moći prevazići uočeni problemi u kašnjenju rješavanja zaprimljenih zahtjeva stranaka, što uključuje i zahtjeve za ostvarivanje prava na dječji dodatak.

Također, iz Ministarstva podsjećaju da je od početka ove godine u primjeni Odluka Vlade Federacije BiH o iznosu najniže plaće za 2023. godinu, a čime je povećana osnovica za obračun dječjeg dodatka, koji će u 2023. godini umjesto dosadašnjih 103,17 KM iznositi 113,24 KM.

S obzirom da je Budžet Federacije BiH za 2023. godinu usvojen, dječiji dodatak po federalnom propisu bit će isplaćen do kraja februara za sva rješenja koja su postala pravosnažna zaključno s 31.1.2023. godine, a svaka naredna isplata do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Iz Federalnog ministarstva ističu da su po osnovu pravosnažih rješenja isplaćene naknade za ukupno 8.884 korisnika s područja cijele Federacije BiH za što je iz federalnog budžeta izdvojeno 2.308.119,24 KM.

Detalji o navedenim isplatama mogu se pogledati u tabeli Ministarstva.

error: Content is protected !!