Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) i Udruga građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova implementiraju aktivnost „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj„ i pozivaju zainteresirane mjesne zajednice i lokalne organizacije civilnog društva (udruge/udruženja, NVO) na području općina Bosansko Grahovo, Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg da podnesu aplikaciju za dodjelu grantova za provedbu projekata bitnih za stanovnike lokalnih zajednica. Aktivnost podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta Snaga lokalnog.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 31.01.2023. godine do 24.02.2023. godine.

Povjerenstvo za dodjelu grantova će vršiti procjenu i odabir pristiglih aplikacija.

Poziv za konkretnu podršku će biti objavljen na lokalnim radijskim postajama, općinskim web stranicama, web stranici CGS, putem lokalnih nevladinih organizacija, drugih članica Mreža i izravno upućen u MZ i NVO, gdje je to moguće.

Aktivnosti odabranih projekata MZ/NVO trebaju biti završene do 30.08.2023. godine.

Aplikacijski obrazac sa proračunom i detaljnije informacije o dodjeli grantova dostavljaju se uz ovaj poziv, a sva dokumentacija dostupna je i u CGS-u i UG „Grahovo“.

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju biti dostavljena na e-mailove:

Ivona Mišković – cgs-li@tel.net.ba, telefon/faks 034 202 770

Danka Zelić – danka.zelic@tel.net.ba

Mjesne zajednice i NVO trebaju dostaviti popunjenu aplikacijsku formu (jedan tiskani primjerak), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrdu da će općina/grad i/ili drugi akteri sudjelovati u realizaciji projekta) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedene e-mailove sa naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu grantova za MZ i NVO” na adresu:

Centar za građansku suradnju

Gabrijela Jurkića 16 (Livnoputovi)

80101 Livno

Kompletan Javni poziv možete pogledati i preuzeti OVDJE!

error: Content is protected !!