U ponedjeljak 13. veljače 2023. godine održat će se 149. sjednica Vlade.

U ponedjeljak 13. veljače 2023. godine, s početkom u 10 sati, održat će se 149. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.

Dnevni red:


1. Izvod iz Zapisnika sa 145., 146., 147. i 148. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Prijedlog Odluke o donaciji motornog vozila Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke Gorskoj službi spašavanja – Grude
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan i program održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u 2023. godini
4. Prijedlog Odluke o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Javnoj ustanovi Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
5. Prijedlog Odluke o prijenosu predstava „Tekući prijenosi Agenciji za privatizaciju ŽZH“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 1382/1 k.o. Dobrkovići, Široki Brijeg
7. Tekuća pitanja.

error: Content is protected !!