Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih nagrada studentima dobitnicima rektorovih i dekanovih nagrada Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“, broj: 1/23)

a u svezi s Javnim pozivom za dodjelu jednokratih financijskih nagrada studentima dobitnicima rektorovih i dekanovih nagrada Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu, broj: 02/05-505/23 od 8. veljače 2023. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u j e

R E Z U L T A T E
Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih nagrada studentima dobitnicima rektorovih i dekanovih nagrada Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu

Rezultate pogledajte OVDJE!

error: Content is protected !!