Financijskim sredstvima Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, koja su osigurana u Proračunu ŽZH na poziciji Tekućih prijenosa za poboljšanje kvalitete usluga u ustanovama primarne zdravstvene zaštite, Domu zdravlja Ljubuški je isporučena vrijedna oprema i pomagala. Ova didaktička oprema će značajno pomoći u boljem i kvalitetnijem radu našega radnog terapeuta s djecom koja imaju poteškoće u psihomotornom razvoju. Takodjer, jedan dio opreme će se koristiti za rehabilitaciju odraslih osoba nakon neuroloških incidenata i kroničnih bolesti (moždani udar, Parkinsonova bolest, multipla skleroza i dr.).

Ovim putem zahvaljujemo Ministarstvu zdravstva i Vladi ŽZH na značajnoj podršci. Zahvaljujući ovim financijskim sredstvima ćemo i dalje nastaviti ulaganja u medicinsku opremu i edukacije naših djelatnika, kako bi svakim danom poboljšali kvalitetu naših usluga koje pružamo našim sugrađanima i sugrađankama.

Izvor: Dom zdravlja Ljubuški

error: Content is protected !!