JU „Kulturno-športski centar“ Ljubuški, odjel Knjižnica Ljubuški, upućuje poziv svim autorima iz Ljubuškog, odnosno onima koji su usko vezani za isti, da dostave svoje publikacije objavljene u zavičaju, potom publikacije autora iz zavičaja koje su objavljene bilo gdje u svijetu kao i sve što je objavljeno o zavičaju ili njegovim stanovnicima, bez obzira na mjesto objavljivanja.

Naime, zavičajna zbirka je značajna jer čuva identitet lokalne zajednice, osvješćuje pripadnost jednoj kulturnoj, povijesnoj i geografskoj sredini. Upravo danas u vrijeme globalizacije potrebno je istaknuti ono što je osobito i po čemu je neka sredina prepoznatljiva i posebna. Bogat i dobro uređen fond zavičajne zbirke daje uvid u povijesno bogatstvo kulturnog stvaralaštva kao i cjelokupnog razvitka grada i regije.

Sam izraz zavičajna zbirka označava zbirku odabrane, prikupljene, sređene i obrađene građe bilo koje vrste,  koja se svojim sadržajem odnosi na određeno zemljopisno područje. Riječ zavičaj  u užem smislu označava mjesto rođenja, a u širem smislu obuhvaća i šire područje određeno administrativnim, povijesnim ili drugim granicama.

U zavičajnoj se zbirci prikupljaju publikacije objavljene u zavičaju, publikacije autora iz zavičaja koje su objavljene bilo gdje u svijetu kao i sve što je objavljeno o zavičaju ili njegovim stanovnicima, bez obzira na mjesto objavljivanja.

Svijest o važnosti  očuvanja vlastite kulturne posebnosti  reflektira se upravo kroz zavičajne zbirke kao čuvare zavičajne baštine, stoga upravo iz tog razloga upućujemo poziv svim autorima koji su usko vezani za Grad Ljubuški da, ukoliko to već nisu učinili, dostave svoje publikacije Knjižnici Ljubuški i time obogate zavičajnu zbirku iste i zapravo tim činom njihova djela će biti sačuvana i za buduće generacije.

Izvor: Iks portal

error: Content is protected !!