Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Mostaru, na prijedlog  federalnog dopremijera i ministara financija Tonija Kraljevića, usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period od 2024. do 2026. godine. Ovaj dokument određuje pravac i osnovne ciljeve ekonomske i fiskalne politike, visinu financijskih planova korisnika proračunskih sredstava, te predstavljaju temelj za izradu operativnih planova nižih nivoa vlasti u FBiH. Okvir za njegovu izradu predstavljala je Strategija razvoja FBiH 2021-2027., koja je cjelovit multidisciplinarni dokument i ocrtava prioritete utvrđene u procesu europskih integracija (Ekonomski investicijski plan za Zapadni Balkan, Zelena agenda za Zapadni Balkan, EU digitalna strategija).

Kako je provedba strukturnih reformi glavni preduvjet za pristupanje EU, tako su i strateški ciljevi ekonomske i fiskalne politike Federacije definirani u svrhu njihove primjene, jačanja ekonomije i ostvarivanja potencijalnog rasta. Uz njih su prikazani i osnovni makroekonomski pokazatelji, te makroekonomske projekcije s ciljem predviđanja budućeg stanja ekonomije.

Prema službenim podacima, u FBiH je u prošloj godini zabilježen stvaran rast BDP-a od 3,9 posto, dok će stvarna stopa prognoziranog rasta Federacije u 2023. godini iznositi 2,3 posto, a prosječna stopa stvarnog rasta za period 2024-2026. procjenjuje se na 3,3 posto.

U usvojenim Smjernicama, između ostaloga, kao cilj tokom nastupajućeg razdoblja navode se ograničavanje rasta javne potrošnje putem fiskalne konsolidacije, smanjenje javnih rashoda i povećanje javnih prihoda preusmjeravanjem sredstava na investicijsku potrošnju, a predviđa se i mogućnost promjene strukture rasta budućeg BDP-a. U srednjoročnom razdoblju očekuje se da će javne investicije igrati značajniju ulogu u poticanju ekonomskog rasta. Navodi se da bi izgradnja cestovne infrastrukture, te energetski projekti u srednjoročnom razdoblju trebali povećati udio javnih investicija u strukturi BDP-a.

Učinkovito upravljanje javnim rashodima predstavlja jedan od temelja za održiv ekonomski razvoj, s ciljem osiguranja učinkovite upotrebe javnih sredstava i financijske discipline. Kao ključni prioriteti Vlade FBiH u budućem srednjoročnom periodu, između ostalog, ističu se kreiranje poslovnog ugođaja, poticanje i rast investicija. Ove aktivnosti bit će podržane kroz izdvajanje većih iznosa sredstava za financiranje infrastrukturnih projekata, poput izgradnje autocesta i brzih cesta, te unapređenja avio i željezničkog prometa Federacije. Vlada FBiH smatra neophodnim nastaviti i s poduzimanjem mjera na maksimalnoj racionalizaciji troškova javne uprave, odnosno jačanju fiskalne discipline i kontrole proračunske potrošnje čime bi se tzv. fiskalni viškovi koji se pojave usmjerili upravo u financiranje infrastrukturnih projekata.

Slijedeći najave o ublažavanju inflatornih pritisaka, fiskalna politika Vlade FBiH u ovom segmentu bit će usmjerena na pažljivo praćenje negativnih posljedica inflacije, a u slučaju potrebe i na donošenje i provedbu mjera za očuvanje i poboljšanje kupovne moći građana, s naglaskom na ugrožene kategorije stanovništva. Dodatno će biti unaprijeđen nadzor nad trošenjem javnih sredstava uvođenjem vanproračunskih fondova, prije svega zavoda i službi za zapošljavanje, u federalni, odnosno županijski proračun.

U svrhu zaštite radnih mjesta pojačat će se reforma opterećenja rada kroz izmjene pravnog okvira poreza na dohodak i obaveznih doprinosa. U budućem razdoblju planirano je pronalaženje novih prijedloga koji će uzeti u obzir preliminarne analize utjecaj spomenutih propisa na zaposlenike, poslodavce i proračune u FBiH. Porezne politike u srednjoročnom periodu, navodi se u Smjernicama, trebale bi promovirati održiv i inkluzivan rast u cijeloj Federaciji s fokusom na zaštitu radnih mjesta, povećanje produktivnosti poslovnih subjekata i smanjenje ili ukidanje troškova, naknada i taksi koje opterećuju ekonomsku aktivnost, priopćeno je iz Vlade Federacije.

Ljubuški portal | Vlada Federacije

error: Content is protected !!