Danas 27. lipnja 2023. godine, s početkom u 1400 sati, održat će se 11. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.

Dnevni red

1. Izvod iz Zapisnika s 9. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Dokument okvirnog proračuna Županije Zapadnohercegovačke 2024. – 2026. godine
3. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 3636/8 k.o. Ljubuški
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine i načinu isplate naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2023. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, zaposlenika u školama koji su korisnici Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i ostalih uposlenika korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke
6. Prijedlog Odluke o Programu zapošljavanja vježbenika u 2023. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju osobe ovlaštene za obavljanje ovlasti i obveza na osnovi državnog kapitala u gospodarskom društvu UKRASKAMEN d.d. Posušje
8. Tekuća pitanja

error: Content is protected !!