U utorak 5. ožujka 2024. godine, s početkom u 10.ᴼᴼ sati, održat će se 31. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u prostorijama Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke u Ljubuškom. 


Dnevni red:
1. Izvod iz Zapisnika sa 26., 27., 28. i 29. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Izvješće o radu Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
3. Izvješće o radu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
4. Izvješće o radu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
5. Izvješće o radu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
6. Izvješće o radu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
7. Izvješće o radu Županijskog zavoda za pravnu pomoć za 2023. godinu
8. Izvješće o radu Županijskog arhiva za 2023. godinu
9. Izvješće o radu Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije za 2023. godinu
10. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
11. Izvješće o radu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
12. Plan i program rada Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu
13. Izvješće o radu Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG za 2023. godinu
14. Program rada Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG za 2024. godinu
15. Tekuća pitanja.

error: Content is protected !!