Danas se u Sarajevu održava panel konferencija o lokalnoj samoupravi: Općine i gradovi ključni za europski put BiH u organizaciji Saveza općina i gradova FBiH i Kongresa Vijeća Europe.

Na konferenciji su razmijenjena znanja i iskustva u cilju poboljšanja lokalne samouprave u skladu s europskim standardima. Skup je okupio ključne političke osobe, pravne stručnjake, predstavnike ambasada, nevladinih organizacija, gradonačelnike i načelnike među kojima je bio i gradonačelnik Grada Ljubuškog Vedran Markotić. 

“Općine i gradovi su temelj na kojem se odvija konkretan život u Federaciji, i ključno je da se uvaži važnost ovog oblika samouprave za funkcioniranje cijelog sustava. Današnja panel konferencija pokazuje da komunikacija između lokalne i viših razina vlasti mora biti još izraženija i iskrenija. Bez spremnih općina i gradova, nema ni europskog puta za BiH. Posao načelnika jedan je od najtežih kada je u pitanju javna uprava u ovoj zemlji. Preko njihovih leđa lome se sve odluke viših razina vlasti a ruke su im nerijetko svezana kada su u pitanju nadležnosti, a posebno financijska sredstva”, rekla je u svom obraćanju predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara.

Na skupu su govorili i Mladen Mišurić Ramljak, predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH; Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Europe u BiH; Siroco Messerli, zamjenik šefa misije i direktor za suradnju u Veleposlanstvu Švicarske; Ryan Knox, direktor SALAR International; te Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Događaj je dio šireg projekta „Inoviranje demokratskog sudjelovanja na lokalnoj razini u Bosni i Hercegovini“, koji provodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti pod okriljem Akcijskog plana Vijeća Europe za BiH za razdoblje 2022.-2025. Financijsku podršku pružili su Kongres Vijeća Europe, Vlada Kraljevine Švedske i Vlada Švicarske, što dodatno naglašava važnost i međunarodnu podršku projektu.

Ljportal

error: Content is protected !!