Odluke donesene na danas održanoj sjednici Vlade ŽZH


Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, zaposlenika u školama koji su korisnici Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i ostalih uposlenika korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke. Razlozi za donošenje ove Odluke temelje se na rezultatima pregovora, kako bi se uskladili sa dogovorenim uvjetima između Vlade Županije Zapadnohercegovačke i Nezavisnim sindikatom uposlenih u osnovnim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Navedena Odluka će se primjenjivati od 1. lipnja 2024. godine.


Odluku o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kojom se ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Daniela Perić ovlašćuje za potpisivanje Kolektivnog ugovora s Nezavisnim sindikatom uposlenih u osnovnim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Ovim Kolektivnim ugovorom predviđeno je, između ostaloga, povećanje plaće za djelatnike u području osnovnog obrazovanja za 7%, počevši od 1. 6. 2024. godine, kao i ponovno povećanje plaće za 7% počevši od 1. 5. 2025. godine.


Odluku o minimumu prava koja se uređuju Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Budući da je isteklo razdoblje primjene Kolektivnog ugovora, kao i razdoblje produžene primjene odredbi Kolektivnog ugovora nakon isteka roka na koji su zaključeni, Vlada Županije Zapadnohercegovačke je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa i Ministarstva financija, donijela navedenu Odluku. Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za isplatu plaće zaposlenicima srednjih škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koji se preuzimaju u skladu sa trenutno važećim Sporazumom o visini koeficijenata složenosti poslova uposlenih u srednjim školama Županije Zapadnohercegovačke. Ostala materijalna prava isplaćivat će se u skladu s Odlukom o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Izvor: vladazzh.com

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!