Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u BiH, Sveučilište u Mostaru i Rektorski zbor Republike Hrvatske organiziraju međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju “Transformacijski potencijal euroatlantskih procesa u Bosni i Hercegovini”.

Jednodnevna konferencija će sa znanstvenog i stručnog aspekta tematizirati ključne čimbenike interne i eksterne stabilizacije postkonfliktnih država i društava, s naglaskom na BiH, najavili su organizatori.

Konferencija će biti posvećena upravo euroatlantskim pitanjima, njihovom transformacijskom potencijalu, mogućnostima uzajamnog osnaživanja i konvergencije, kao i aktualnim tendencijama i perspektivama.

Predviđena su tri panela: “Europske političke vrijednosti kao pretpostavka trajne konsolidacije tranzicijskih društva”, “Federalizam kao sredstvo izgradnje višenacionalnog demokratskog društva” i “Kako prevladati postkonfliktnost bh. društva integracijom u EU i NATO?”.

Konferencija će se održati 18. ožujka u Grand hotelu Neum u Neumu, većim dijelom online uz manji dio sudionika uživo.

Dnevnik.ba

error: Content is protected !!