Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera – subvencije javnim poduzećima, namijenjenog Željeznicama FBiH za 2021. godinu, u iznosu od 22 milijuna konvertibilnih maraka.

Od ovoga je za JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo planirano 21.500.000 KM, i to 19.400.000 KM za financiranje održavanja željezničke infrastrukture, 2.000.000 KM za sufinanciranje željezničkog putničkog i 100.000 KM za sufinanciranje željezničkog kombiniranog prometa.

Preostalih 500.000 KM predstavlja sudjelovanje Federacije BH u financiranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije.

Svrha usvojenog programa je provedba Zakona o financiranju željezničke infrastrukture i sufinanciranju putničkog i kombiniranog prometa, na osnovu kojeg Federacija BiH financira održavanje željezničke infrastrukture i sufinancira željeznički putnički i kombinirani promet. Također, na temelju Sporazumu između Federacije BiH i Republike Srpske o uspostavi zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije financira rad BŽJK.

Federalna vlada je danas dala suglasnost na odobravanje izvješća o poslovanju Željeznica FBiH d.o.o Sarajevo za 2019. godinu, te odobrila Rebalans plana poslovanja ovog javnog poduzeća za 2020. godinu, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!