Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu usvojen je i iznosi 156.239.881 KM.

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Skupštine ŽZH, nakon detaljnog obrazloženja dopredsjednice Vlade i ministrice financija ŽZH Blagice Leko zastupnici su podržali predloženi Proračun ŽZH za 2024. godinu koji je za 8.011.671 KM veći od ovogodišnjeg.

Prema riječima ministrice Leko prihodovna strana Proračuna rađena je na temelju projekcija federalnog Ministarstva financija iz mjeseca listopada, a neporezni prihodi na temelju prihoda prikupljenih u proteklih 11 mjeseci, te je uvršten i grant FBiH u visini od 8,3 milijuna KM.

Kada je riječ o planiranim rashodima tijekom 2024. godine više novca u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna ŽZH za 2023. godinu planirano je na stavkama koje se odnose na branitelje, socijalnu zaštitu, osobe s poteškoćama u razvoju, poljoprivredu, obitelji s troje i više djece…

Budući da je krenula realizacija jednog od najvećih kapitalnih projekata Vlade ŽZH izgradnja Edukacijsko-obučnog centra MUP-a ŽZH na ovoj stavci planirano je 7.500.000 KM. Tekući prijenosi braniteljima za stambeno zbrinjavanje u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna ŽZH za 2023. godinu uvećani su za 300.000 KM, te iznose 1.400.000 KM dok je stavka koja se odnosi na novčanu egzistencijalnu naknadu planirana u visini od 1.200.000 KM što je uvećanje za 220.000 KM.

Tekući prijenosi za socijalnu zaštitu u Proračunu ŽZH za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.100.000 KM što je više za 120.000 KM.

Za smještaj štićenika iz ŽZH planirano je 1.500.000 KM, za odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju Marija naša nada i asistente u privatnim i javnim vrtićima u idućoj godini je planirano 521.000,00 KM što je za 199.000 KM više nego u 2023. godini.

Tekući prijenosi za Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe Bučine Ljubuški i Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu i mlade s teškoćama u razvoju Ivan Pavao II Grude ukupno su planirani u visini od 105.000 KM.

Budući da ŽZH provodi niz demografskih mjera značajna sredstva planirana su za rodilje I višečlane obitelji.

Prema riječima ministrice Leko riječ je o ukupnom iznosu od 12.810.000 KM. Naime, zbog porasta broja obitelji s troje I više djece proračunska stavka koja se odnosi na ovaj poticaj uvećana je za 150.000 KM, te sada iznosi 10.650.000 KM.

Više novca planirano je I za poljoprivredu gdje je stavka uvećana za 300.000 KM te iznosi 2.500.000 KM, dok je poticaj za gospodarstvo planiran u iznosu od 700.000 KM.

Kapitalni prijenosi drugim razinama vlasti odnosno gradovima i općinama ŽZH tijekom 2024. godine planirani su u iznosu od 2.500.000 KM.

Za prijevoz učenika u 2024. godini Vlada ŽZH planira izdvojiti 1.500.000 KM, nastavak opremanja škola informatičkom opremom 400.000 KM, nabavku udžbenika 500.000 KM. Za SKB Mostar je planirano 1.500.000 KM, a na stavci tekući prijenosi za poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga (domovi zdravlja) dodatno 200.000 što je ukupno 400.000 KM.

Tekući prijenosi za programe kulture uvećani su za 100.000 KM, a za sport 200.000 KM u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna ŽZH za 2023. godinu.

Budući da je prema riječima ministrice Leko izvršenje sudskih presuda u vrhu liste prioriteta Vlade ŽZH u Proračunu ŽZH za iduću godinu na ovoj stavci planirano je 1.000.000 KM.

Kada je riječ o amandmanima koji su predloženi, ali ovom prilikom nisu usvojeni Leko je naglasila kako će se u skoroj budućnosti još više posvetiti pozornost stavkama koje se među ostalim odnose na subvencioniranje zapošljavanja osoba s invaliditetom, školskim objektima kao i studentskim stipendijama.

Iako se ŽZH već osam godina nije zaduživala svake godine se prilikom usvajanja proračuna predvidi ta mogućnosti, a tako je i u Proračunu za 2024. godinu.

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!