PROGRAM

1. Ma daj, obuci levisice (A. Vuica, D. Popović, Z. Tanodi)

   Zbor Pačići (Pripremni, 1. i 2. razred OGŠ) i Bend OGŠ

2. Neka cijeli ovaj svijet (A. Kabiljo)

    Zbor osnovne glazbene škole

3. Grabljice (narodna)

    Lora Bošnjak, flauta, 1.r.OGŠ

    Klavirska pratnja: Lucija Bošnjak,4.r.SGŠ

 4. Mini Concertino br.5 (J. Porret)

    Lucija Sušac, truba, 2.r.OGŠ

    Klavirska pratnja: Marko Petković

5. Allegretto (W.A. Mozart)

     Marija Grizelj, flauta, 4.r.OGŠ i Lucija Hrstić, flauta, 3.r.OGŠ

6. Valse op.64, br.2 (F. Chopin)

    Ana Primorac, klavir, 2.r.SGŠ

7. Valse op.77  (F. Kleynjans)

     Mila Hrstić, gitara, 1.r.SGŠ

8. Derlin Din Din (E. Pessard)

   Trube: Ivan Gabrijel Pavlović, 3.r.OGŠ, Ante Grbavac, 5.r.OGŠ i Ivan Sušac

9. Koncert za violinu u a-molu br.1 (J.B. Accolay)

   Lucija Musa, violina, 6.r.OGŠ 

   Klavirska pratnja: Marko Petković

10. Nocturno op.27, br.1 (F. Chopin)

     Nikolina Šutalo, klavir, 2.r.SGŠ

11. Bulgarian Suite I mov. (V. Semionov)

     Ivan Barbarić, harmonika, 3.r.SGŠ

12. Španjolska simfonija I.st. (E. Lalo)

     Sara Brkić, violina, 4.r.SGŠ

     Klavirska pratnja: Nadir Hošić

13. Trio sonata u D-duru “Vivace“ (J.J. Quantz)

      Trio flauta: Anđela Mikulić, 1.r.SGŠ, Marija Pejić, 1.r.SGŠ i

      Marija Herceg, 1.r.SGŠ

14. Prelude (D. Shostakovich)  

Gudački komorni sastav GŠLJ: Marija Čikić, Sara Brkić, Iva Kežić, Sofija      Šaravanja, Lucija Musa, Doris Matić, Ante Slišković i Neno Barbarić 

Klavir: Silvia Vukojević

15. Piece en sol mineur (J.Ed. Barat)  

      Jana Vasilj, klarinet, 4.r.SGŠ  

      Klavirska pratnja: Nadir Hošić

16. Ples br.2 (B. Papandopulo)  

      Mihael Rašić, gitara, 4.r.SGŠ

17. Intermezzo op.118, br.2, A-dur (J. Brahms)

      Lucija Bošnjak, klavir, 4.r.SGŠ

18. Kafal sviri (Music: P. Liondev, tekst: T. Parvanova)

Veliki zbor GŠLJ

19. Panis Angelicus (C. Franck, arr. H. Geehl)

      Veliki zbor i orkestar GŠLJ

20. Passacaglia (G.F. Haendel) 

     Orkestar GŠLJ

21. Beat it! (M. Jackson) 

     Bend GŠLJ

22. Hump da bump (RHCP) 

     Bend GŠLJ

      Ivana Boto, Marijano Rašić, Matija Šaravanja, Ivan Mucić,

      Branimir Paponja, Luka Zadro, Sofija Šaravanja, Lucija Musa i

      Klara Šaravanja

error: Content is protected !!