Najugroženiji umirovljenici u Federaciji Bosne i Hercegovine, njih 854, imat će pravo u ovoj godini na besplatno desetodnevno banjsko liječenje, rekao je predsjednik Saveza udruženja umirovljenika FBiH Redžo Mehić.  Mehić kaže za Faktor da su kriteriji zdravstveno stanje, visina mirovine i da do sada nisu bili u banjama.

– I ove godine Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje je u planu financiranja predvidio novac za pomoć u rehabilitaciji bolesnih i najugroženijih umirovljenika u iznosu od 470.000 KM sa banjama Reumal u Fojnici, Aquaterm u Olovu i Ilidža u Gradačcu.

Savez je dogovorio jedinstvenu cijenu za rehabilitacije u iznosu od 550 KM za desetodnevni boravak i tretman u banji. Na osnovu odobrenog novca i cijena usluga Savez je u mogućnosti osigurati pomoć u rehabilitaciji bolesnih i najugroženijih 854 umirovljenika – rekao je Mehić. Pri izboru umirovljenika za rehabilitacuju će se uzeti u obzir zdravstveno stanje, visina mirovine i da do sada nisu koristili ovo pravo.

– Moram istaknuti i da su banje u okolnostima pandemije koronavirusa poduzele sve mjere i da u proteklom razdoblju nismo imali niti jedan slučaj zaraze koronavirusom naših članova pri boravku u banjama. Nadamo se da će tako i ostati i u ovoj godini.

Priprema za banje s obzirom na okolnosti i kriterije za izbor kandidata zahtijevat će određeno vrijeme, a ugovorom s banjama definirano je da se na banjsko liječenje može otići u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca. Pravilnik o izboru umirovljenika za rehabilitaciju će ići prema općinskim umirovljeničkim udruženjima koji će određivati kandidate na osnovu zdravstvenog stanja, broja umirovljenika koje mogu poslati ispred svog udruženja – govori Mehić.

Dodaje kako je zasigurno mnogo umirovljenika koji ispunjavaju uvjete za boravak u banjama. – Mnogo je više onih koji ispunjavaju uvjete za banjsku rehabilitaciju, nego što udruženja mogu dati mjesta jer mi imamo 200.000 umirovljenika, a ide 854. Predsjednici općinskih udruženja imat će jedan težak i nezahvalan posao – rekao je Mehić.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!