Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH želi upoznati javnost s poduzetim aktivnostima, a vezano za postupanje po zaključku Vlade Federacije od 11. ožujka kojim je zadužen da bez odlaganja zaključi ugovore za nabavu cjepiva s veleprometnicima “MGM Farm” d.o.o. Kakanj i “Krajina Group” d.o.o. Banja Luka, a koje je odobrila Vlada Federacije BiH.

-Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH odabrani veleprometnici nisu dostavili potrebnu dokumentaciju, kao ni konačnu ponudu nužnu za zaključivanje ugovora ni nakon roka koji im je naznačen u dopisu (subota, 11. ožujka 2021. godine do 11.00), te stoga Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH nije mogao potpisati ugovore.

O ovome je Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH izvijestio Vladu Federacije BiH u roku koji mu je postavljen kao krajnji rok za dostavu informacije, priopćeno je iz ove institucije. 

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!