Federalni Zavod zapošljavanje objavio je prvi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje zapošljavanja. Ovaj poziv, namijenjen poslodavcima, ostaje otvoren tri dana.

Onima koji budu ispunjavali uvjete Zavod za zapošljavanje FBiH će sufinancirati doprinose za zaposlene radnike.

Poziv za sufinanciranje samozapošljavanja bit će objavljen u srijedu, a bit će realiziran u suradnji sa županijskim službama za zapošljavanje.

– Radi o programima namijenjenim poslodavcima. Prije je bila praksa da se objavljuju istovremeno, ali danas to nije bilo tako. Poziv za sufinanciranje samozapošljavanja bit će objavljen u srijedu – kazala je Amela Makul, stručna suradnica za informiranje Javne ustanove Služba za zapošljavanje TŽ.

Nezaposlene osobe s evidencije nezaposlenih koje žele pokrenuti samostalnu djelatnost moći će da se prijave 17. 18. i 19. ožujka. Ove godine TŽ će dobiti dvostruko manje novca za zapošljavanje nego ranije.

Makul navodi da je za 2021. za TŽ namijenjeno sedam milijuna KM, od čega za sufinanciranje zapošljavanja 4,5 milijuna i oko 2,35 milijuna za samozapošljavanje.

Na raspolaganju je više programa podrške samozapošljavanju, kao poduzetništvo za sve, poduzetništvo za žene, za razvojačene branitelje i za mlade. U siječnju prošle godine na evidenciji Službe za zapošljavanje TŽ bilo je oko 74.500 nezaposlenih, u siječnju 2021 više od 77.000 nezaposlenih, dok je u veljači evidentirano nešto manje nezaposlenih, ukupno 76.150.

Najveća nezaposlenost evidentirana je u kolovozu prošle godine kada je bilo 80.000 nezaposlenih.

Federalni Zavod zapošljavanje objavio je prvi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje zapošljavanja. Ovaj poziv, namijenjen poslodavcima, ostaje otvoren tri dana.

Onima koji budu ispunjavali uvjete Zavod za zapošljavanje FBiH će sufinancirati doprinose za zaposlene radnike.

Poziv za sufinanciranje samozapošljavanja bit će objavljen u srijedu, a bit će realiziran u suradnji sa županijskim službama za zapošljavanje.

– Radi o programima namijenjenim poslodavcima. Prije je bila praksa da se objavljuju istovremeno, ali danas to nije bilo tako. Poziv za sufinanciranje samozapošljavanja bit će objavljen u srijedu – kazala je Amela Makul, stručna suradnica za informiranje Javne ustanove Služba za zapošljavanje TŽ.

Nezaposlene osobe s evidencije nezaposlenih koje žele pokrenuti samostalnu djelatnost moći će da se prijave 17. 18. i 19. ožujka. Ove godine TŽ će dobiti dvostruko manje novca za zapošljavanje nego ranije.

Makul navodi da je za 2021. za TŽ namijenjeno sedam milijuna KM, od čega za sufinanciranje zapošljavanja 4,5 milijuna i oko 2,35 milijuna za samozapošljavanje.

Na raspolaganju je više programa podrške samozapošljavanju, kao poduzetništvo za sve, poduzetništvo za žene, za razvojačene branitelje i za mlade. U siječnju prošle godine na evidenciji Službe za zapošljavanje TŽ bilo je oko 74.500 nezaposlenih, u siječnju 2021 više od 77.000 nezaposlenih, dok je u veljači evidentirano nešto manje nezaposlenih, ukupno 76.150.

Najveća nezaposlenost evidentirana je u kolovozu prošle godine kada je bilo 80.000 nezaposlenih.

/HMS/

error: Content is protected !!