Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) donijela je Odluku o izradi Strategije razvitka HNŽ-a 2021.-2027. kojom se, među ostalim, utvrđuju ciljevi i prioriteti razvitka županija te način njihova ostvarivanja.

Ovom strategijom također se utvrđuju i financijski i institucijski okvir za implementiranje, monitoring, evaluiranje i izvješćivanje, i ona je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOP-a, proračuna i programa javnih investicija županija, priopćeno je na internetskoj stranici Vlade HNŽ-a.

Odluka o izradi Strategije utemeljena je na odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvitkom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH.

Proces izrade Strategije razvitka odvijao se u nekoliko faza. U prvom koraku izrađeni su Socio-ekonomska analiza i Strateška platforma, a u drugom koraku definiran je programski okvir – prioriteti, mjere i projekti.

“Nacrt Strategije razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021.-2027. godine, predviđen za konzultacije, dostupan je za Vaše komentare, sugestije i primjedbe. Kroz proces konzultacija planirano je da se Nacrt dokumenta korigira i dopuni informacijama, mjerama i projektima koji nedostaju, razradi indikativni financijski okvir i očekivane vrijednosti pokazatelja, te da oni budu obuhvaćeni konačnom verzijom Strategije razvitka”, kazali su iz Vlade.

Prijedlozi i komentari na Nacrt Strategije razvitka HNŽ-a mogu se unijeti na obrascu, koji se može preuzeti na službenoj internetskoj stranici županijske Vlade, a kojega je potrebno dostaviti najkasnije do 8. svibnja na e-mail adresu zorvladahnz@gmail.com, stoji u priopćenju.

/HMS/

error: Content is protected !!