Dječji crkveni zbor “Radost” poziva vas na svoj adventsko-božićni koncert koji će se održati u Domu sv. Ante na Humcu, u četvrtak, 22. prosinca, s početkom u 19.30. 

error: Content is protected !!