U četvrtak 15. lipnja 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 10. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Usvojeno Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu. Pored redovitih poslova, Zavod je u lipnju 2022. godine započeo s izdavanjem elektronskih zdravstvenih iskaznica, koje u potpunosti mijenjaju postojeću papirnatu zdravstvenu iskaznicu te će izravno utjecati na povećanu sigurnost i ispravnost podataka osiguranika, smanjenje administracije i brže korištenje medicinskih usluga. U 2022. godini Zavod je izdao ukupno 30.319 elektronskih zdravstvenih iskaznica.
Za lijekove s Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda izdvaja se 11,5% ukupnih prihoda Zavoda, što je u 2022. godini iznosilo 6.836.234,69 KM. Prosječna potrošnja lijekova po osiguraniku je 85,00 KM, dok je prosječna potrošnja lijekova na teret Zavoda po osiguraniku u F BiH cca 100,00 KM. Ukupna potrošnja u 2022. godini za ortopedska pomagala iznosila je 1.558.145,00. Visina premije za 2022. godinu iznosila je 20 KM, dakle ostala je nepromijenjena u odnosu na prethodne godine. Osiguranik koji ima markicu i ovjerenu zdravstvenu iskaznicu oslobođen je plaćanja participacije za izvršene zdravstvene usluge.
U djelokrugu Službe za odnose s osiguranicima je i rad povjerenstava Zavoda, koja sudjeluju u postupcima priznavanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Osim liječničkih povjerenstava, od početka 2012. godine pri Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar djeluje i Zajedničko povjerenstvo utemeljeno od strane ovog Zavoda, Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegovačko-neretvanske županije, Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije i SKB-a Mostar, a zadaća mu je upućivanje osiguranika na liječenje u zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj temeljem Sporazuma koji je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje potpisan 2012. godine. Temeljem tog Sporazuma, svi troškovi liječenja osiguranika, koji obuhvaćaju ukupno 10 dijagnoza, idu na teret proračuna Republike Hrvatske iz stavke Pomoć za liječenje hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH, koja iznosi 15.000.000,00 HRK.
Riješeno je 120 predmeta iz područja inozemnog osiguranja, a također odobrena su i 33 zahtjeva za biomedicinski potpomognutu oplodnju u ukupnom iznosu od 120.000,00 KM, čije troškove je, sukladno zakonskim propisima, od 1. siječnja 2023. godine preuzeo Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.

Izdvojena sredstva za knjižnice te za galerije i muzeje u Županiji Zapadnohercegovačkoj


Vlada je donijela Odluku o isplati sredstava s pozicije „Tekući prijenosi knjižnicama“ iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 120.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke raspodjeljuju se u jednakim iznosima od po 30.000,00 KM, u svrhu sufinanciranja djelatnosti za koje su osnovane, sljedećim javnim ustanovama: JU Narodna knjižnica Široki Brijeg, JU Narodna knjižnica Posušje, JU Kulturno-športski centar Ljubuški i JU Kulturni dom Antun Branko Šimić Grude;
Odluku o isplati sredstava s pozicije „Tekući prijenosi galerijama i muzejima: Humac, Široki Brijeg, Posušje i Hrvatska franjevačka arheološka zbirka SVETI STJEPAN PRVOMUČENIK Gorica iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 100.000,00 KM. Navedena sredstva raspodjeljuju se u iznosu od po 25.000,00 KM, u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti, sljedećim ustanovama: JU Franjevački muzej sv. Ante Padovanskog Humac, Ljubuški, JU Franjevački muzej U kući oca mojega Posušje, JU Muzej i Galerija Franjevačkog samostana na Širokom Brijegu i Hrvatska franjevačka arheološka zbirka Sveti Stjepan Prvomučenik Gorica, Grude;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji službenog vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, koju je donijelo Upravno vijeće Zavoda, te Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o darivanju klima uređaja Domu zdravlja Ljubuški.

error: Content is protected !!