U utorak 4. travnja 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 2. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude, Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški, Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje, Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg i Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, koje je uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Obzirom da su osnivački akti navedenih ustanova doneseni 1994. godine, bilo je potrebno uskladiti organizaciju i poslovanje ovih ustanova sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Županije Zapadnohercegovačke.


Smjernice za planiranje rada županijskih tijela za razdoblje 2024. – 2026. godine


Vlada je donijela Odluku o usvajanju Smjernica za planiranje rada županijskih tijela za razdoblje 2024. – 2026. godine. Svrha smjernica je operacionalizacija Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke kroz trogodišnje planiranje rada županijskih tijela, odnosno izradu Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke, te učinkovitu provedbu i praćenja provedbe Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke. Ove smjernice također trebaju poslužiti kao instrument za uspravno i vodoravno usklađivanje trogodišnjih planova rada između županijskih tijela, te da se postigne bolja sinergija i olakša provedba Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. – 2027. godine, kao i ostalih usvojenih strateško planskih dokumenata u Županiji Zapadnohercegovačkoj, u čemu se i ogleda razlog za donošenje ove Odluke.

Prilikom izrade trogodišnjih planova rada za sljedeće trogodišnje razdoblje, županijska ministarstva, samostalne županijske uprave i samostalne županijske upravne organizacije obvezni su poseban naglasak staviti na sljedeće prioritete:
– jačanje ljudskih kapaciteta za planiranje i upravljanje razvojem, odnosno provedbu projekata
– pripremu relevantne dokumentacije za nove projekte i aktivnosti koji to zahtijevaju, kako bi se pripremili za realizaciju i privlačenje sredstava za njihovu realizaciju iz vanjskih izvora financiranja u sljedećem razdoblju
– obveze iz procesa europskih integracija
– temeljenje aktivnosti na digitalnoj transformaciji i zelenoj ekonomiji
– smanjivanje negativnih demografskih trendova i stvaranje podloge za razvoj aktivnih demografskih mjera
– planirati aktivnosti i projekte temeljem Akcijskog plana koji je aneks ovih smjernica i dr.


Također, Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije Gospodarskom društvu Herceg – Gala d. o. o. Široki Brijeg za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „Herceg – Gala 8“ na lokaciji Ćesića Draga, općina Posušje.


7. travnja 2023. godine neradni dan u Županiji Zapadnohercegovačkoj


Vlada je donijela Odluku o proglašenju 7. travnja 2023. godine (Veliki petak) neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.


Također, Vlada je usvojila Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, kao i Izvješće o poslovanju Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke u 2022.godini.

Izvor: Vlada Županije Zapadnohercegovačke

error: Content is protected !!